Wolfiana

Čitanje naglas – temelj kognitivnog razvoja kod dece

Čitanje naglas je poznato kao jedna od najvažnijih aktivnosti koje omogućavaju razvoj jezičkih veština kod dece. Između ostalog, čitanje naglas kod dece stvara svest o odnosu reči i zvukova, što je moćan temelj za razvoj čitalačke veštine.

Možete da počnete da čitate naglas svom detetu koliko god da je staro – što ranije to bolje. Vaša beba će čak voleti da bude ušuškana u vašem krilu, da sluša Vaš glas, njegovu boju i ritam. Možete čitati sve što je i vama interesantno – različite knjige, ali i vesti ili prevod filma. Reči će dopirati do Vašeg deteta i ono će nesvesno usvajati nove reči.

Deca koja zaostaju u razvoju u odnosu na svoje vršnjake su često ona koja nisu imala priliku da razviju svoje čitalačke veštine. Nedostatak uslova za razvoj ove veštine direktno utiče na decu i brzinu njihovog razvoja i učenja u toku prva tri razreda osnovne škole.

Za malu decu, čitanje naglas je jedno od najboljih aktivnosti za stimulaciju i razvoj jezičkih i kognitivnih veština. Kroz čitanje deca razvijaju i podstiču motivaciju, radoznalost i pamćenje.

Istraživanja su dokazala da što više različitih reči roditelji koriste prilikom komunikacije sa osmomesečnom bebom, to će dete imati bogatiji vokabular u uzrastu od 3 godine.

Čuvena Hart Risley studija o jezičkom razvoju dece dokazala je da deca iz “dobrostojećih” porodica do svoje četvrte godine čuju čak 30 miliona reči više od svojih vršnjaka koji potiču iz siromašnijih porodica. Mi smatramo da finansije nisu odlučujući uzrok kvalitetne komunikacije sa decom već i isključivo posvećenost roditelja deci i kvalitetno provedeno zajedničko vreme.

Čitanje naglas pomaže deci da steknu i razviju pozitivne asocijace kada su u pitanju knjige i čitanje

Pažnja koju posvećujete detetu dok mu čitate podstiče ga da ovu aktivnost asocira sa pozitivnim emocijama, i na taj način razvijaju ljubav prema knjigama i čitanju. Takođe, čitanje naglas je jedna od dokazanih tehnika koja pomaže deci da prevaziđu stres i traumatična iskustva.

Kada deca krenu u školu, otežano čitanje doprinosi lošijem uspehu u školi, što kod dece može razviti snažan osećaj odbojnosti prema školi i učenju, ali i kasniji razvoj bolesti zavisnosti ili pojavu maloletničke delikvencije.

Čitanje naglas u ranim fazama razvoja decu upoznaje sa značenjem reči koje retko mogu čuti u svakodnevnom govoru ili na televiziji.

Čitajte im i budite strpljivi dok ne vidite rezultate čitanja kroz njihov govor. A onda se oduševljavajte njihovoj sposobnosti i različitim rečeničnim konstrukcijama.

Leave a Reply